Archiwa

dokumenty wymagają tłumaczenia

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego

Tłumaczenia przysięgłe, zwane również uwierzytelnionymi, mogą być wykonywane przez osobę, która nie tylko doskonale zna język przekładu, ale również spełniła dodatkowe kryteria. Są to m.in. ukończenie wyższych studiów oraz pozytywny wynik z egzaminu z tłumaczenia. Później następuje zaś oczekiwanie na uprawnienia oraz wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych. Kiedy usługi takiej osoby są niezbędne?

Autentycznie i wiarygodnie

Jest szereg sytuacji, w których tzw. tłumaczenie zwykłe jest niewystarczające. Chodzi o te przekłady, które będą wykorzystywane np. na użytek organów państwowych. Muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, co będzie potwierdzeniem rzetelności wykonanej przez niego pracy.

Lista dokumentów, które wymagają skorzystania z usług tłumacza przysięgłego

Do dokumentów, których przekład wymaga uwierzytelnienia należą m.in.:
 • akty urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
 • testamenty,
 • dowody osobiste oraz legitymacje,
 • świadectwa szkolne i pracy,
 • dyplomy poświadczające ukończenie szkół wyższych oraz kursów,
 • dokumenty rejestracyjne,
 • faktury zakupu z zagranicznymi kontrahentami,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • dokumenty medyczne oraz zwolnienia lekarskie,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dokumentacja sądowa,
 • umowy najmu i o pracę, a także inne rodzaje umów.

Różnice pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym

Choć każdy przekład przez profesjonalnego tłumacza zostanie wykonany w sposób rzetelny, jest pomiędzy nimi kilka różnic. Poza obecnością pieczęci na tłumaczeniach, dokument musi być przekazany w formie papierowej (zwykłe mogą mieć również formę elektroniczną). Przy takich przekładach osoba je wykonująca ponosi również odpowiedzialność cywilną, jeśli klient doznałby szkód w rezultacie nieprawidłowo dokonanego tłumaczenia.   Tłumaczenia przysięgłe języka czeskiego to także domena mojej działalności. Jeśli potrzebują Państwo właśnie takiej pomocy, serdecznie zapraszam do mojego biura tłumaczeń zlokalizowanego w Warszawie lub wcześniejszego kontaktu telefonicznego albo e-mailowego.
Tłumaczenie

Od czego zależy wysoka jakość tłumaczenia

Każdy z nas chce korzystać z najwyższej jakości usług. Niezależnie, czy chodzi o wizytę u lekarza, prawnika, czy fryzjera - zawsze chcemy otrzymywać to, co najlepsze. Podobnie jest w sytuacji, gdy korzystamy z usług tłumacza. Taki specjalista powinien posiadać szeroką wiedzę i liczne umiejętności, by poprawnie oddać treść różnego rodzaju materiałów. Jednak sama wiedza zdobyta podczas studiów nie wystarczy. Od czego jeszcze zależy wysoka jakość tłumaczenia?

Pozycja i doświadczenie

Tłumaczenie wysokiej jakości jest możliwe tylko wtedy, gdy korzystamy z pomocy doświadczonego fachowca. Szukając osoby, która wykona dla nas tłumaczenie, zwróćmy uwagę na opinie, które możemy znaleźć w Internecie - na stronie www, w social mediach, czy w wizytówce Google. Ugruntowana pozycja na rynku, dowodzi, że wykonywane tłumaczenia nie posiadają pomyłek i zaliczają się do wysokiej klasy. Kolejny istotny element, na który warto zwrócić uwagę to certyfikaty poświadczające jakość i zdobyte przez tłumacza umiejętności. Wszystko to świadczy o profesjonalizmie i rzetelnym podejściu do tłumaczonych dokumentów, czy tekstów.

Dodatkowe sprawdzenie i indywidualne podejście

Chociaż każdemu tłumaczowi mogą niekiedy przydarzać się mniejsze lub większe błędy w wykonywanej pracy, to efekt końcowy powinien być bez zarzutu zarówno pod względem formalnym, jak i jakościowym. Dobre tłumaczenie jest dodatkowo sprawdzane przed oddaniem go do rąk klienta. Przeprowadzany jest tak zwany proof-reading, który w zależności od potrzeb może mieć różne formy. Często polega on jedynie na sprawdzeniu, czy treść dokonanego tłumaczenia jest poprawna pod względem językowym i stylistycznym, jednak niekiedy obejmuje także sprawdzenie specjalistycznych terminów i sposobu ich użycia w tekście. Warto jednak pamiętać, że na końcową jakość wpływa wiele elementów, w tym współpraca z tłumaczem. Objaśnienie kontekstu, wskazanie kwestii na które należy położyć nacisk, czy nawet przesłanie potrzebnych materiałów może przyspieszyć pracę i pomóc w uzyskaniu jeszcze lepszej jakości.
Tłumacz języka czeskiego

Jak zostać tłumaczem języka czeskiego?

Język czeski należy do grupy języków słowiańskich. Chociaż Czechy sąsiadują z Polską, to jednak różnice językowe są bardzo duże. Bez znajomości podstaw tego języka, trudno będzie w pełni porozumieć się z osobami mówiącymi po czesku. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z konieczności tłumaczenia specjalistycznych dokumentów czy tekstów w tym języku. Do zadań tego rodzaj niezbędny nam będzie tłumacz języka czeskiego, który bez problemu dokona przekładu dokumentu bez względu na specyfikę treści. Czytaj dalej
tłumaczenia tekstów

Główne rodzaje tłumaczeń tekstów

Tłumaczenia tekstów to dziedzina niezwykle obszerna i złożona. Przekładając tekst z jednego języka na inny, konieczna jest nie tylko perfekcyjna znajomość języka, ale również umiejętność dostosowania struktur językowych do kontekstu kulturowego. Czytaj dalej
co to Tłumaczenia specjalistyczne

Czym są tłumaczenia specjalistyczne?

Tłumaczenia tekstów, bez względu na język obcy, niekiedy wymagają od tłumacza nie tylko perfekcyjnych kompetencji językowych, ale również doskonałej znajomości branży, której dotyczy tekst. W tym przypadku mamy więc do czynienia z tłumaczeniami specjalistycznymi. Czytaj dalej
Tłumacz języka czeskiego

Tłumaczenia czesko-polskie — przykłady zdradliwych słów

Czeski wydaje się językiem bardzo podobnym do polskiego. Wiele osób podróżujących do Czech w celach turystycznych przyznaje, że bez większego problemu można dogadać się z Czechami bez znajomości języka czeskiego. Używanie prostych słów w języku polskim wystarczy, aby zrozumiano nas w sklepie, restauracji, muzeum. Jeśli jednak nasze relacje z Czechami wymagają profesjonalizmu lub też chcemy komunikować się w bardziej zaawansowany sposób, znajomość języka czeskiego jest niezbędna. Czytaj dalej
język czeski

Dlaczego język czeski jest podobny do polskiego?

Język polski oraz język czeski należą do grupy języków zachodniosłowiańskich, które z kolei stanowią jeden z trzech zespołów języków słowiańskich. Dialekt zachodniosłowiański wyodrębnił się w okresie wędrówki ludów, aczkolwiek dopiero w wieku VII stał się odrębną grupą. Od VII do X wieku następuje okres wewnętrznego różnicowania dialektu na dwie grupy etniczno-językowe: lechicką i łużycką, a w wieku IX dochodzi grupa czesko-słowacka. Do podgrupy czesko-słowackiej należą języki czeski i słowacki. Do grupy łużyckiej — dwa języki łużyckie, natomiast w grupie lechickiej znajduje się język polski i kaszubski. Język polski i czeski należą do jednej rodziny języków i mają wspólne korzenie, jednak przez wieki pod wpływem rozwoju i zmian znacznie oddaliły się od siebie. I chociaż na podstawowym poziomie komunikacyjnym Polak z Czechem jest w stanie się porozumieć, to jednak w przypadku bardziej zaawansowanych konwersacji czy tekstów niezbędny jest profesjonalny tłumacz czeskiego. Specyfika języka czeskiego Język czeski, podobnie jak polski, charakteryzuje się bogato rozwiniętą fleksją. Jedno słowo (np. kot) istnieje w wielu różnych formach (kota, kotu, kotem, koty, kotów itd.) w zależności od tego, którą funkcję gramatyczną lub syntaktyczną wyrażają. Język polski i czeski posiadają również liczbę pojedynczą i mnogą, w ramach których rozróżniamy 7 przypadków, zatem jedno słowo może mieć nawet 14 różnych form. W przypadku czasowników wyróżniamy trzy osoby, dwie liczby i trzy czasy. Język czeski brzmieniowo wydaje się bardzo podobny do polskiego. Wydawać się może, że Polakom stosunkowo łatwo powinna przychodzić nauka języka czeskiego właśnie za sprawą podobieństwa. W praktyce jednak to właśnie nadmierne podobieństwo sprawia trudności w nauce, związane m.in. z przyzwyczajeniami z własnego języka. Pamiętajmy, że chociaż brzmienie niektórych słów jest podobne, najczęściej inne jest ich znacznie, różne są też końcówki systemu fleksyjnego oraz akcent. Takich problemów nie mają niesłowiańscy użytkownicy języka, który uczą się czeskiego, nie mając żadnych podstaw.