Jak przetłumaczyć dokumenty samochodu z języka obcego?

dokumenty od samochodu do tłumaczenia

Tłumaczeniu podlegają bardzo różne pisma. Właściwie nie ma branży, która nie korzystałaby z przekładów. Wszędzie da się znaleźć dokumenty, które wykazują zapotrzebowanie na odbiór w języku innym niż ten, w którym zostały sporządzone. Nie inaczej jest z branżą motoryzacyjną. Każdemu samochodowi towarzyszą bowiem papiery, które poświadczają między innymi jego stan techniczny oraz informują, kto jest właścicielem.

Naturalną rzeczą jest to, że samochodu nie użytkuje się tylko w jego pierwotnym kraju. Kupowanie pojazdów za granicą i sprowadzanie ich w inne miejsce jest niezwykle popularną formą obchodzenia się z tymi towarami. Dzięki takiemu działaniu można niekiedy sporo zaoszczędzić. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wiąże się ono z wieloma formalnościami. Samochodu nie wystarczy po prostu przetransportować na miejsce. Przekształceniu muszą ulec również jego dokumenty.

Od czego zależy to, jakie dokumenty się tłumaczy?

To, jakie tłumaczenia dokumentów są dokładnie potrzebne przy rejestracji samochodu w nowym kraju, zależy bezpośrednio od tego, jaki dokładnie jest to kraj. W różnych państwach obowiązują bowiem pod tym względem różne przepisy. Unia Europejska wykazuje się jednak pod tym kątem jednolitością, więc jeżeli sprowadzamy samochód do któregoś z państw członkowskich tej wspólnoty, możemy spodziewać się, że do rejestracji potrzebne będą te same dokumenty. O jakie dokładnie pisma chodzi? To kolejno:

  • odpowiednik karty pojazdu
  • odpowiednik dowodu rejestracyjnego
  • umowa zawarta ze sprzedającym

Sprawa wygląda jednak nieco inaczej w przypadku sprowadzania pojazdu z kraju innego niż państwo Unii Europejskiej. Wówczas tłumaczeniu muszą podlegać także inne papiery. Chodzi tu zwłaszcza o dokumenty z odprawy celnej, które poświadczają opłacenie podatku VAT oraz cła. Tego rodzaju pisma mają charakter specjalistyczny, więc muszą być przełożone z dużą dokładnością – między wersją oryginalną a tłumaczoną nie może być żadnych przekłamań.