Które dokumenty firmowe najczęściej podlegają tłumaczeniom?

tłumacz

W działalności firmy często zachodzi potrzeba tłumaczenia różnorakich dokumentów. Część nich będzie musiała przybrać formę tłumaczenia poświadczonego – to znaczy, że konieczne będzie zlecenie przełożenia tłumaczowi przysięgłemu, natomiast do przetłumaczenia innych wystarczy zwykły tłumacz. Jakie to sytuacje? Które dokumenty najczęściej tłumaczą przedsiębiorcy? Zapraszamy do lektury artykułu.

Jakich tłumaczeń przedsiębiorcy potrzebują najczęściej?

Po pierwsze w przypadku rozszerzania działalności firmy za granice naszego kraju – co dzieje się przecież coraz częściej i nie dotyczy już tylko dużych przedsiębiorstw – zachodzić będzie potrzeba tłumaczenia dla celów współpracy z innymi przedsiębiorcami, przygotowywania dokumentacji dla lokalnych organów władzy, przekładania korespondencji obejmującej ustalenia dotyczące warunków pracy z nowymi czy też potencjalnymi kontrahentami. Słowem, pod uwagę brane są bardzo różne dokumenty – nie tylko sporządza się umowy w obu wersjach językowych, ale zachodzi nieraz potrzeba tłumaczenia na bieżąco.

W obliczu otwarcia się na polskie firmy jednolitego rynku Unii Europejskiej konieczne stało się także otwarcie się na zagranicznych klientów, potencjalnych pracowników, perspektywę eksportu. W związku z tym wiele firm potrzebuje tłumaczeń stron internetowych. Zależnie od położenia na mapie i nawiązywanych kontaktów nie jest to tylko angielski – coraz częściej potrzebne są tłumaczenia stron na czeski i słowacki, a także rosyjski i ukraiński, a nawet litewski.

Wreszcie tłumaczenia potrzebują też akty założycielskie i wnioski, oraz atesty, certyfikaty czy też innego rodzaju pozwolenia. Te, jako z reguły przeznaczone dla organów państwowych – w celu wydania odpowiednich zgód czy też w obliczu kontroli – przekładane są przez tłumaczy przysięgłych. Niejednokrotnie okaże się, że tłumaczone będą też faktury, listy płac i inne dokumenty kadrowe. Chociaż nie każda umowa musi być tłumaczona przez tłumacza przysięgłego, to większość z nich dołącza się do dokumentacji firmowej w formie tłumaczeń poświadczonych.