Rola dykcji i akcentu w ustnych tłumaczeniach językowych

mężczyzna przemawia przed grupą

Tłumacz ustny odgrywa ważną rolę w komunikacji pomiędzy osobami, które nie posługują się tym samym językiem. Musi mówić w taki sposób, by jego tłumaczenie było zrozumiałe dla odbiorcy. Jest wiele kwestii, które decydują o tym, czy odbiór tłumaczenia będzie odpowiednio odebrany przez słuchacza. Ma na to wpływ tempo mówienia, płynność wypowiedzi, stosowanie w odpowiedni sposób struktur gramatycznych oraz dykcja i akcent.

Rola dykcji w tłumaczeniach językowych

Poprawna dykcja, czyli sposób mówienia z uwzględnieniem procesów zachodzących w wyrazach, jest kluczowa w zawodzie tłumacza. Niedopuszczalne jest, by osoba wykonująca tę pracę sepleniła, czy mówiła niewyraźnie. Osoby pracujące głosem są dość surowo oceniane pod kątem wymowy, ze względu na to, że wypowiadane przez nich zdania muszą być jasne dla słuchaczy. Dobra dykcja jest niezbędnym elementem bycia zrozumianym oraz uznawanym za profesjonalistę w branży. Aby mówić wyraźnie, kluczowe jest staranne wypowiadanie spółgłosek, zbitek spółgłoskowych oraz samogłosek. Niewyraźne wypowiadanie niektórych liter może sprawić, że zmieni się sens tłumaczonych słów, a więc i całego przekazu.

Tłumaczenia ustne z różnych języków są stosowane w wielu sytuacjach. W Warszawie, tłumaczenie z czeskiego oferuję w biurze tłumaczeń na ulicy Grójeckiej. 

Dlaczego akcent podczas tłumaczeń ustnych jest istotny?

Akcent to forma wymowy właściwa dla danego narodu. Ma duży wpływ na to, czy wypowiedź zostanie zrozumiana. Wypowiadanie zdań w jakimś języku, z akcentem z innego, może znacznie utrudnić zrozumienie tłumacza przez audytorium.

Kolejną kwestią związaną z akcentem jest to, że niektóre słowa w różnych językach mogą mieć inne znaczenie w zależności od tego, na którą sylabę pada akcent. Niepoprawne wypowiedzenie tych słów może zupełnie zmienić sens wypowiedzi. W wielu językach istnieją normy dotyczące tego, na jaką sylabę pada akcent w słowach, jednak często występują wyjątki od tych reguł.

Akcentowanie istotne jest również w podkreślaniu kluczowych części zdania. Dzięki temu wypowiedź nie jest monotonna, za to pomaga słuchaczom właściwie interpretować tłumaczone zdania.