Jakie kwalifikacje musi posiadać tłumacz przysięgły?

mężczyzna przed monitorami

Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, bowiem jest to zawód zaufania publicznego. Z tego względu niezbędne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Wbrew pozorom wcale nie wystarczy biegła znajomość języka obcego, gdyż w gruncie rzeczy to dopiero pierwszy krok do rozpoczęcia kariery.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Wiele osób uczy się języków obcych na własną rękę lub uczęszczając na zajęcia dodatkowe w szkołach językowych. Niewątpliwie może być to bardzo owocne, jednak należy mieć na uwadze, że wiedza przyszłego tłumacza musi być należycie udokumentowana. W praktyce oznacza to, że tego rodzaju metody przyswajania języka okażą się niewystarczające. Niezbędne jest bowiem ukończenie studiów wyższych z tytułem licencjata lub magistra. Prawo nie precyzuje, jakie kierunki są akceptowane, jednak największą popularnością cieszą się wszelkie filologie.

Następnym krokiem jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego. Składa się on z dwóch części, czyli pisemnej i ustnej. W pierwszym etapie należy dokonać dwóch przekładów, w drugim zaś otrzymuje się dokument do przetłumaczenia. Trzeba zaznaczyć, że jest to stosunkowo trudny egzamin, który wymaga dobrego przygotowania.

Jakie cechy powinien posiadać dobry tłumacz przysięgły?

Jako tłumacz przysięgły czeskiego w Warszawie doskonale wiem, jak wymagająca jest ta praca. Należy mieć na uwadze, że każdy język jest żywy, dlatego specjalista powinien bacznie obserwować zachodzące zmiany. Zdarza się bowiem, że z biegiem lat pojawiają się nowe zwroty i sformułowania. Dokonując tłumaczeń przysięgłych należy również wykazywać się ogromną skrupulatnością i uważnością. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tłumacz odpowiada za potencjalne błędy.

Jak już zostało wspomniane, jest to zawód zaufania publicznego. Tłumacz musi być więc godny zaufania, a wszelkie powzięte informacje pozostawić w tajemnicy. Niedopuszczalne jest wyjawianie danych poznanych w toku dokonywania przekładów.