Największe problemy i wyzwania przy tłumaczeniu dokumentów urzędowych

kobieta tłumaczy dokumenty urzędowe

Dokumenty urzędowe, jak wiele innych, wymagają formy tłumaczenia przysięgłego, aby mogły być skutecznie prezentowane przed sądami i urzędami – słowem, aby mogą swoją urzędową czy dowodową wagę pełnić także poza krajem swojego pochodzenia. Wiąże się to z licznymi komplikacjami w procesie ich przekładania.

Co stanowi wyzwania tłumaczenia dokumentów urzędowych?

Wyzwaniem jest, duża odpowiedzialność tłumaczy. Są oni zobowiązani do wykonywania powierzonych im zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Nałożenie na tłumaczy obowiązku zachowania szczególnej staranności jest w pełni zrozumiałe. Wynika to z tego, że od błędu popełnionego przez tłumacza może zależeć orzeczenie sądu, czy decyzja urzędu – a więc losy ich klientów.

Innym wyzwaniem jest tłumaczenie nazw instytucji czy instrumentów prawnych. Przykładowo z naszego doświadczenia, jeżeli chodzi tłumaczenia przysięgłe czeskiego, słowo kancelář pojawiające się w nazwach różnych publicznych instytucji w polskich nazwach będzie zależnie od kontekstu urzędem, agencją lub gabinetem. Także tutaj nie można się pomylić, a tłumacz musi być na tyle obeznany z kulturą państwa, żeby rozumieć takie różnice.

Co sprawia trudność w tłumaczeniach przysięgłych dokumentów urzędowych?

Tłumaczenia urzędowe konieczne są postępowaniach przed organami władzy, w tym sądami, a więc zawsze są to tłumaczenia poświadczone. Trudnością dokonywania takich tłumaczeń jest więc stopień ich sformalizowania. Tłumacz musi zachować określoną wymogami prawa formę i procedurę czynności. Nigdy nie może zapomnieć o elementach takich jak oznakowanie i numer tłumaczenia – może to skutkować ich nieważnością.

Inną trudnością w tłumaczeniu dokumentów urzędowych jest wymóg wielkiej szczegółowości ze strony tłumaczy. Co więcej, specyfika tłumaczeń przysięgłych jest taka, że tłumaczy się niejako faktyczny kształt dokumentu, a nie tylko jego treść. Tłumacze oddają w nim więc na przykład przekreślenia, dokładny numer strony, czy błędy.