Blog

Które dokumenty firmowe najczęściej podlegają tłumaczeniom?

W działalności firmy często zachodzi potrzeba tłumaczenia różnorakich dokumentów. Część nich będzie musiała przybrać formę tłumaczenia poświadczonego – to znaczy, że konieczne będzie zlecenie przełożenia tłumaczowi przysięgłemu, natomiast do przetłumaczenia innych wystarczy zwykły tłumacz. Jakie to sytuacje? Które dokumenty najczęściej tłumaczą przedsiębiorcy? Zapraszamy do lektury artykułu.

Czy można porozumieć się z Czechem mówiąc po polsku?

Język czeski wydaje się bardzo podobny do języka polskiego. Dlatego wielu z nas uważa, że z powodzeniem może samodzielnie porozumieć się używając języka ojczystego. Nic bardziej mylnego! Czesi używając podobnych słów do polskich wyrażają nimi zupełnie inne spostrzeżenia, co może prowadzić do nieporozumień w komunikacji.

Jak przetłumaczyć dokumenty samochodu z języka obcego?

Tłumaczeniu podlegają bardzo różne pisma. Właściwie nie ma branży, która nie korzystałaby z przekładów. Wszędzie da się znaleźć dokumenty, które wykazują zapotrzebowanie na odbiór w języku innym niż ten, w którym zostały sporządzone. Nie inaczej jest z branżą motoryzacyjną. Każdemu samochodowi towarzyszą bowiem papiery, które poświadczają między innymi jego stan techniczny oraz informują, kto jest […]

Czy pisma procesowe podlegają tłumaczeniom z języków obcych?

Pisma procesowe są dokumentami dotyczącymi postępowania sądowego z powództwa cywilnego. To pozwy, wnioski, apelacje, odwołania, ugody, pełnomocnictwa, oświadczenia i wiele innych, czyli wszystkie dokumenty, które przedstawiają stanowiska stron. Kodeks postępowania cywilnego bardzo dokładnie określa, jakie kryteria edytorskie i formalne muszą spełniać, by mogły być wzięte pod uwagę przez sąd. A co z pismami procesowymi w […]

Koszt tłumaczeń z czeskiego. Jak wyliczyć potencjalne wydatki?

Tłumaczenia obecnie bardzo zyskują na popularności ze względu na wymianę handlową między krajami, otwarte granice oraz możliwość podejmowania pracy zarobkowej poza granicami kraju. By jednak legalnie przeprowadzać niektóre czynności, wymagane jest posiadanie stosownych dokumentów, które wymagają odpowiedniego tłumaczenia. By ułatwić wiele czynności, warto skorzystać więc z pomocy tłumacza. Jak kształtują się jednak koszty tłumaczenia?

Biznes w Czechach. Jak się otworzyć na rynek południowych sąsiadów?

Kiedy myślimy o dochodowych stosunkach gospodarczych z zagranicznymi państwami, zazwyczaj bierzemy pod uwagę, nie kraje byłego bloku wschodniego, tylko Europę Zachodnią. Niepotrzebnie, bo to przecież z państwami takimi jak Czechy czy Litwa łączy nas więcej.