Różnice pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym

Tłumacze

Tłumaczenia ważnych dokumentów np. urzędowych, sądowych, umów od zagranicznych pracodawców lub kontrahentów wiążą się z koniecznością nawiązania współpracy z profesjonalnym tłumaczem przysięgłym. Czym się różni tłumacz przysięgły od zwykłego? Kiedy powinniśmy udać się do tłumacza przysięgłego?

Tłumacz zwykły i przysięgły — jakie są różnice?

Teoretycznie praca każdego tłumacza jest podobna i polega na przekładaniu tekstów (mówionych lub pisanych) z jednego języka na drugi. W praktyce jednak tylko tłumacz przysięgły z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi posiadanymi uprawnieniami nadanymi przez instytucje rządowe dyplomem może podjąć się tłumaczenia dokumentów, które docelowo mają trafić np. do urzędu. Zaliczamy do nich m.in. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, świadectwa pracy itp. Tłumacz przysięgły, po przetłumaczeniu tekstu, potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem lub kopią specjalną okrągłą urzędową pieczęcią. Posiadanie pieczęci wyróżnia tłumacza przysięgłego z grona pozostałych osób tłumaczących w danym języku.

Tłumaczenia przysięgłe (poprawnie uwierzytelnione) zawsze mają postać papierową. Na przetłumaczonych dokumentów znajduje się m.in. odcisk okrągłej pieczęci z imieniem i nazwiskiem tłumacza. Bez względu na to, czy jest to tłumacz przysięgły czeskiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego czy każdego innego języka obcego musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami do świadczenia usług tłumaczeniowych w danym języku oraz znajdować się na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenia uwierzytelnione są konieczne w przypadku dokumentów, które posiadają moc prawną i tę moc muszą zachować po przetłumaczeniu ich treści. Są to m.in. akty prawne, pisma potwierdzające zatrudnienie, dokumenty pojazdu niezbędne przy rejestracji samochodu w kraju, zaświadczenia dotyczące stanu cywilnego i danych osobowych, dokumenty prawne, akty notarialne Tłumaczenie uwierzytelnione jest niezbędne w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów w bankach i innych instytucjach finansowych.