Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego

dokumenty wymagają tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe, zwane również uwierzytelnionymi, mogą być wykonywane przez osobę, która nie tylko doskonale zna język przekładu, ale również spełniła dodatkowe kryteria. Są to m.in. ukończenie wyższych studiów oraz pozytywny wynik z egzaminu z tłumaczenia. Później następuje zaś oczekiwanie na uprawnienia oraz wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych. Kiedy usługi takiej osoby są niezbędne?

Autentycznie i wiarygodnie

Jest szereg sytuacji, w których tzw. tłumaczenie zwykłe jest niewystarczające. Chodzi o te przekłady, które będą wykorzystywane np. na użytek organów państwowych. Muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, co będzie potwierdzeniem rzetelności wykonanej przez niego pracy.

Lista dokumentów, które wymagają skorzystania z usług tłumacza przysięgłego

Do dokumentów, których przekład wymaga uwierzytelnienia należą m.in.:

 • akty urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
 • testamenty,
 • dowody osobiste oraz legitymacje,
 • świadectwa szkolne i pracy,
 • dyplomy poświadczające ukończenie szkół wyższych oraz kursów,
 • dokumenty rejestracyjne,
 • faktury zakupu z zagranicznymi kontrahentami,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • dokumenty medyczne oraz zwolnienia lekarskie,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • dokumentacja sądowa,
 • umowy najmu i o pracę, a także inne rodzaje umów.

Różnice pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym

Choć każdy przekład przez profesjonalnego tłumacza zostanie wykonany w sposób rzetelny, jest pomiędzy nimi kilka różnic. Poza obecnością pieczęci na tłumaczeniach, dokument musi być przekazany w formie papierowej (zwykłe mogą mieć również formę elektroniczną). Przy takich przekładach osoba je wykonująca ponosi również odpowiedzialność cywilną, jeśli klient doznałby szkód w rezultacie nieprawidłowo dokonanego tłumaczenia.  

Tłumaczenia przysięgłe języka czeskiego to także domena mojej działalności. Jeśli potrzebują Państwo właśnie takiej pomocy, serdecznie zapraszam do mojego biura tłumaczeń zlokalizowanego w Warszawie lub wcześniejszego kontaktu telefonicznego albo e-mailowego.