Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

facet

Praca tłumacza obejmuje zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne, w szczególności symultaniczne. Dowiedz się, czym są tłumaczenia symultaniczne i na czym polega praca tłumacza symultanicznego.

Specyfika tłumaczeń symultanicznych

Tłumaczenia symultaniczne polegają na równoległym w czasie tłumaczeniu na język obcy  i z języka obcego na polski słuchanej po raz pierwszy wypowiedzi. To bardzo trudne zadanie, więc wymaga od tłumacza wyjątkowych umiejętności, nie tylko doskonałej znajomości języka obcego. Osoba zajmująca się tłumaczeniami symultanicznymi musi być odporna na stres, skoncentrowana i posiadać podzielność uwagi. Powinna również mieć nienaganną dykcję.

Aby tłumaczenie symultaniczne przebiegło bez zakłóceń, niezbędne jest również odpowiednie zaplecze techniczne, m.in. dźwiękoszczelna kabina, w której przebywa minimum dwuosobowy zespół tłumaczy. Tłumacz jest pośrednikiem pomiędzy osobą wypowiadającą się a osobami słuchającymi wypowiedzi. Symultaniczny tłumacz języka czeskiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i każdego innego języka powinien więc wyróżniać się perfekcyjnymi kompetencjami językowymi.

Proces tłumaczenia symultanicznego to nie lada wyzwanie. Tłumacz nie może przecież przerwać słuchanej rozmowy, czy poprosić o powtórzenie wypowiedzianych kwestii. Nie jest w stanie przewidzieć też, jakich słów będzie używał mówca. Musi bardzo szybko reagować, używać słów we właściwym kontekście i odnaleźć się wśród skomplikowanych konstrukcji gramatycznych. Obowiązkowa jest więc znajomość obu języków — zarówno tego, który należy przetłumaczyć, jak i tego, który zostaje tłumaczony.

Warto pamiętać również, że na tłumaczach symultanicznych spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Wypowiedzi muszą być tłumaczone w sposób zrozumiały dla słuchających, a przede wszystkim zgodny z oryginalną wypowiedzią mówcy